افزایش ۱۲ درصدی فوت مردان نسبت به زنان کشور

بنابر گزارش سازمان ثبت احوال کشور، از تعداد فوت های ثبت شده در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲، ۵۶.۴ درصد مرد و ۴۳.۶ درصد زن بوده اند

به گزارش رویداد روز به نقل از مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت سازمان ثبت احوال کشور، بر اساس اطلاعات موجود در ثبت احوال در ۹ ماهه امسال مردان ۵۶.۴ و و زنان ۴۳.۶ درصد از ثبت فوت‌ها را به خود اختصاص داده اند که این میزان در مدت مشابه سال قبل برابر ۵۶.۹ درصد برای مردان و ۴۳.۱ درصد برای زنان بوده است.

گفتنی است، آمارهای ثبت شده در سازمان ثبت احوال کشور نشان می‌دهد در مقابل هر ۱۲۹ مرد فوت شده، ۱۰۰ زن فوت شده اند.

 

افزایش ۱۲ درصدی فوت مردان نسبت به زنان کشور

همچنین در مقایسه ۹ ماهه امسال با مدت مشابه سال قبل ثبت فوت مردان ۰.۵ درصد افزایش و زنان ۰.۵ درصد کاهش داشته است.

بر اساس این گزارش، در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ تعداد ۳۲۱۷۹۳ رویداد فوت به ثبت رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل با تعداد ۳۱۳۸۱۷ رویداد فوت ثبت شده، ۲.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

اخبار مرتبط
نظر دهید