اعتراف تلخ درباره وضعیت مردم در آنتن تلویزیون

کارشناس تلویزیون آماری بهت‌آور از سرانه مصرف گوشت خانوارهای ایران را در آنتن زنده مطرح کرد.کارشناس تلویزیون گفت: دهک پایین جامعه سالانه ۲ کیلوگرم گوشت در سال مصرف می‌کند به عبارتی سهم مصرف گوشت در یک خانواده ۳ نفره ۷۰۰ گرم است.

اخبار مرتبط
نظر دهید