وزیر ارتباطات: سرویس ویژه اینترنت برای کودکان راه اندازی شد

سرویس ویژه اینترنت برای کودکان راه اندازی شده است که اگر پدر و مادر بخواهند کودکانشان در معرض خطر قرار نگیرند، ابزارهایی برایشان در نظر گرفته‌ایم.

برای مثال با شماره گیری *456# در هر سه اپراتور کشور و  برنامه کاربردی سایت 456 .ir می‌توانند از این سرویس استفاده کنند.

از این طریق والدین می‌توانند کنترل کنند که فرزندانشان در کدام یک از فضاهای وب حضور دارند.

همچنین از طریق *456# سه لیست سفید ، سبز  و نارنجی تهیه کرده‌ایم که برای بچه های زیر دبستان ، دبستان  و راهنمایی کاربرد دارد و لیست هریک از سایت‌ها تعیین شده است که همکاران ما در وزارت ارشاد و دستگاه‌های فرهنگی تهیه کرده‌اند.

سعی کردیم که یک محیط حفاظت شده اختیاری برای کودکان فراهم کنیم که در همه کشوهای پیشرفته هم وجود دارد.

اخبار مرتبط
نظر دهید