نیوزویک: با مسعود پزشکیان احتمال برخی تغییرات مهم در سیاست خارجی ایران وجود دارد

تریتا پارسی با اشاره به اینکه چگونه پزشکیان درباره لزوم حل تنش‌های ایران با غرب از طریق مذاکره مستقیم و نه گفتگو از طریق میانجی‌ها صحبت کرده ، گفت: احتمالاً برخی تغییرات مهم در سیاست خارجی ایران وجود دارد. اگر ایرانی ها موافقت کنند که مستقیماً با ایالات متحده حتی با ترامپ به عنوان رئیس جمهور تعامل کنند، این یک تغییر مهم خواهد بود.

اخبار مرتبط
نظر دهید