نوشته قابل‌تامل یک پزشک روی نسخه وایرال شد

نوشته قابل تامل یک پزشک روی نسخه وایرال شد.

ین دکتر روی نسخه نوشت: برای قلب‌های تنها چی تجویز کنیم خوبه؟

اخبار مرتبط
نظر دهید