نامه این چند کودک شهرداری را خجالت داد!

عکس جالب از پیام چند کودک به شهرداری در فضای مجازی بحث‌برانگیز شده است.در پارک علم و فناوری کرمانشاه کودکان روی دیوار نوشته‌اند که اگر شهردار می‌شدند برای شهر چه می‌کردند. دغدغه‌های آن‌ها به عنوان یک شهردار مورد توجه قرار گرفته است.در این نامه کودکان نوشتند : من اگر به شهردار بودم به نیازمندان کمک می‌کردم، خانه‌های نو می‌ساختم، برای بچه‌هایی که به برای کار به خیابان می‌رفتند خانه درست می‌کردم، کسانی که طبیعت را آزار می‌دادند راهنمایی می‌کردم و ایران سربلند می‌کردم

اخبار مرتبط
نظر دهید