محرومیت خبرساز برای ۴ ملی‌پوش مچ‌اندازی

طبق اعلام رئیس کمیته انضباطی، آرای این کمیته بعد از تشکیل جلسه در خصوص اتفاقات رخ داده در جریان مسابقات مچ اندازی کاپ آسیا در ازبکستان به شرح زیر صادر شد:۱- در خصوص تخلفات صورت گرفته از ناحیه خانم زهرا کریمی ورزشکار اعزامی به مسابقات مچ اندازی کاپ آسیا در ازبکستان از تاریخ ۲۵ آبان تا ۵ آذر با توجه به اینکه ورزشکار جوان و دارای سوابق ورزشی بوده و طی تماس تلفنی و اعلام کتبی با اظهار پشیمانی متعهد به رعایت موازین قانونی و شرعی و اخلاقی و ورزشی گشته، رای بر تذکر شفاهی بدون درج در پرونده و سوابق ورزشی صادر و اعلام شد۲- در خصوص تخلفات صورت گرفته از ناحیه خانم ها ماهرخ السادات احمدپناه، معصومه عبدی و سعیده دهقان و آقای بهروز عباسی مبنی بر عدم رعایت اصول و مقررات ورزشی و اخلاقی و حواشی و وقایع صورت گرفته در داوری مسابقات مچ اندازی کاپ آسیا و با توجه به عدم احراز سوء نیت در انجام رفتارهای صورت پذیرفته و ذکر محدودیت های ورزشی و بین المللی در امر داوری و تصریح بر تابع بودن تمامی مقررات و مقدسات و شعایر اسلامی، حکم بر تذکر شفاهی بر رعایت ضوابط و مقررات قانونی و شئونات اخلاقی و ورزشی و اسلامی و محرومیت از حضور و شرکت در مسابقات و رویدادهای داخلی و بین المللی به مدت ۶ ماه صادر و اعلام می شود.

اخبار مرتبط
نظر دهید