مالک سابق نساجی مازندران بازداشت شد

علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس:
م- پ مالک سابق نساجی مازندران بازداشت شد
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از دستگاه قضایی در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی قدردانی کرد.
نام وی در برخی پرونده‌های فساد اقتصادی و مالی وجود دارد و علت بازداشتش نیز به همین پرونده ها مربوط است./برنا

اخبار مرتبط
نظر دهید