قاب تلخ یک خانواده فلسطینی با عکسی از ایران

تصویر دو کودک قربانی شده توسط تروریست، یکی ایرانی و دیگری فلسطینی، در دست خانواده هوادار تیم ملی فلسطین مورد توجه کاربران در فضای مجازی قرار گرفت.

 

اخبار مرتبط
نظر دهید