فیلم تعقیب و گریز سارق خشن در ساری + جزییات

مرد جوانی که اقدام به سرقت خشن خودرو کرده بود در دام پلیس افتاد.سارق خشن به بهانه گرفتن تاکسی دربستی سوار بر خودروها شده و سپس راننده ها را در محلی خلوت و با تهدید چاقو و ضربات چاقو اقدام به سرقت خودرو طعمه هایش می کرد که در همین راستا تحقیقات برای دستگیری سارق خطرناک در دستور کار پلیس قرار گرفت.با اقدامات پلیسی موفق به شناسایی سارق شده و در یک تعقیب و گریز پلیسی متهم در شهر ساری دستگیر شد

اخبار مرتبط
نظر دهید