عکسی از بنر پرحرف و حدیث تبلیغ فرزندآوری!

در شرایطی که افزایش تورم، حتی جوانان را از فکر ازدواج برحذر داشته، تصویر بنر جدید تبلیغ فرزندآوری در بین کاربران فضای مجازی پربحث شده است.

اخبار مرتبط
نظر دهید