عکسی از اقدام متفاوت یک دانشجوی ناکام برای تقلب

عکسی از اقدام یک دانشجو دانشگاه آزاد برای تقلب منتشر شد. البته این ابتکار چندان موفقیت آمیز نبوده و پروژه با شکست مواجه شده است!این دانشجو با استفاده از تعداد زیادی خودکار در جلسه امتحان مطالب را به این شکل در آنها قرار داده و اقدام به تقلب کرده اما هنگام استفاده لو رفته است.

اخبار مرتبط
نظر دهید