حضور ماشین‌های صنعتی کف دریاچه قم و رواج شایعات

ویدئویی از سطح دریاچه ارومیه که خودروهای سنگین در آن در حال رفت و آمد هستند، در میان کاربران فضای مجازی پربحث شده استبسیاری می‌پرسند این همه ماشین صنعتی کف دریاچه خشک شده چه می‌کنند؟ این تصاویر به شایعاتی دامن می‌زند که می‌گویند خشک کردن دریاچه ارومیه عمدی و برای بهره‌برداری از منابع حاصل از آن است.

اخبار مرتبط
نظر دهید