حرکت عجیب دانشگاه کرج در قبال مرخصی کارکنان

درخواست عجیب یک دانشگاه در کرج از کارمندانش خبرساز شد.یک دانشگاه از کارمندانش خواسته بود عکسی سلفی با دکتر بیاورید تا مرخصی استعلاجی بدهیم.

اخبار مرتبط
نظر دهید