جلوی فعالیت های “احسان دریادل” گرفته شد

به دلیل انتشار کلیپ مختلط با اعلام قوه قضاییه جلوی فعالیت های”احسان دریادل” گرفته شد.

 

جلوی فعالیت های "احسان دریادل" گرفته شد

اخبار مرتبط
نظر دهید