تبری که وسط شهر تهران روی سر رانندگان رها شد

یکی از کاربران فضای مجازی به شوخی این کلیپ را ساخته است که البته برخی افراد این ویدیو را باور کرده بودند و باعث شدند این ویدیو وایرال شود.

اخبار مرتبط
نظر دهید