این مغازه لباس مرده‌های تهران را می‌فروخت

ماموران اداره بهداشت همدان زمستان ۶۰ سال پیش لباس فروشی را کشف کردند که لباس مردگان گورستان مسگرآباد (گورستان قدیمی تهران) را می‌فروخت.روزنامه اطلاعات ۲۲ دی ۱۳۴۲ از آتش زدن لباس مردگان تهران در همدان خبر داد.

اخبار مرتبط
نظر دهید