اتفاقی که شبانه برای سفارت انگلیس در تهران رخ داد

ویدئویی از شعارنویسی اعتراضی روی دیوار سفارت انگلیس در تهران منتشر شده استدر پی حمله تروریستی در کرمان، شعارهایی اعتراضی روی دیوار سفارت انگلیس در تهران نقش بست.

 

اخبار مرتبط
نظر دهید