آوازخوانی تماشایی دانشجویان دانشکده موسیقی

دو ویدئو از هنرنمایی جالب دانشجویان دانشکده موسیقی را در ادامه مشاهده کنید.دو ویدئو از هنرنمایی جالب دانشجویان دانشکده موسیقی را در ادامه مشاهده کنید

اخبار مرتبط
نظر دهید